Rehab Köşesi
 • Endless Abroad, Yurtdışı Eğitim'de Franchise veriyor.
 • 'Mükemmel Franchising Marka Nasıl Seçilir?' blog yazımızı okumak için Rehab Köşemizi ziyaret edebilirsiniz..
 • Dogtas Mobilya, mobilya sektöründe bayilik vermektedir.
 • Pronet, güvenlik ürünleri sektöründe bayilik vermektedir.

İptal ve İade Koşulları

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

Bir tarafta Sonsuz Akademi Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.(bundan sonra “ENDLESS FAİRS” olarak anılacaktır) , Endless Fairs şirketi hizmetlerini kullanmakla;

 • Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. Efes Çarşısı. Kat: 5 No: 191 Kadıköy – İstanbul adresinde ENDLESS FAİRS şirketin de kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumlu olduğunu,
 • ENDLESS FAİRS, Hizmet Şartları’n da ve işbu Gizlilik Politikası’n da belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini kabul etmektesiniz.

Fuara katılacak olan katılımcı (bundan sonra “STANT SAHİBİ” olarak anılacaktır).

 

 1. Ödemeler nakit olarak faturanın kesildiği döviz cinsi ile yapılacaktır. Ödemenin banka yoluyla yapıldığı hallerde tüm banka masrafları STANT SAHİBİ’ne aittir.

 

 1. İşbu sözleşme kapsamında ödenecek tutar olan fuar katılım bedelinin %50’si sözleşmenin imza tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ENDLESS FAİRS’ın banka hesabına yatırılacak olup, kalan %50’si fuar başlangıç tarihinden 30 ( otuz ) gün önceye kadar tamamlamalıdır.

 

 1. Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra STANT SAHİBİ’nin sözleşmeyi tek taraflı feshi halinde, STANT SAHİBİ, tüm maddi yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. STANT SAHİBİ yapmış olduğu ödemeleri geri talep edemeyeceği gibi bakiye borcunu da ödeme planına uygun olarak ödemekle yükümlüdür.

 

 1. ENDLESS FAİRS, STANT SAHİBİ’nin ödeme taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmemesi durumunda sözleşmeyi önceden bildirmek suretiyle tek taraflı olarak feshetme ve uğradığı zararı talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca ödemelerden herhangi birinin ödenmemesi halinde, ENDLESS FAİRS, STANT SAHİBİ’ni fuara almama ve ödenmeyen fuar bedelini talep hakkını saklı tutar.

 

Sözleşmenin “Ödeme Planı” bölümündeki kayıtlar, STANT SAHİBİ’nin ödemeyi ne şekilde yapacağına dair taahhüdünü ifade eder. STANT SAHİBİ ödemelerini banka makbuzu, havale kopyası, virman talimatı vb ile ispatlamalıdır.

 

 1. Ödemelerin herhangi birinin süresinde yapılmaması durumunda müteakip ödemeler derhal muaccel hale gelir. Gününde ödenmeyen hesap bakiyeleri için 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’da öngörülen temerrüt faiz oranı uygulanacaktır. Ödemelerin yabancı para ile yapılacak olması durumunda, ilk olarak T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ve sonrasında temerrüt faizi uygulanır. Kurların sabitlendiği ödemelere ilişkin kur farkları ayrıca tahsil edilir.

 

 1. Fuarın herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi durumunda, ENDLESS FAİRS, STANT   SAHİBİ’ne fuara katılım için ödediği tutarı temerrüt faizi ile iade edecek olup ENDLESS FAİRS’ın sorumluluğu bu bedel ile sınırlıdır.

 

 1. İşbu sözleşme STANT SAHİBİ’nin fuar nedeniyle herhangi bir kazanç sağlaması hususunda taahhüt içermez.

 

Gıda
Giyim
Hizmet
Pazarlama
Tedarikçi
Ürün