Rehab Köşesi
  • Endless Abroad, Yurtdışı Eğitim'de Franchise veriyor.
  • 'Mükemmel Franchising Marka Nasıl Seçilir?' blog yazımızı okumak için Rehab Köşemizi ziyaret edebilirsiniz..
  • Dogtas Mobilya, mobilya sektöründe bayilik vermektedir.
  • Pronet, güvenlik ürünleri sektöründe bayilik vermektedir.

Hizmet Sözleşmesi

FUAR KATILIM SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

Bir tarafta Sonsuz Akademi Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.(bundan sonra “ENDLESS FAİRS” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, işbu “Fuar Katılım Sözleşmesi”ni ve Ek-A’ da yer alan “Stant Sahibi ve Ödeme Planı”nı imzalayarak fuara katılacak olan katılımcı (bundan sonra “STANT SAHİBİ” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar çerçevesinde işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. Stant Sahibi, bu sözleşmeyi imzalayarak fuara katılmayı ve bu sözleşme ve eklerindeki hükümlere, fuar katılım kural ve düzenlemelerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

  1. YER VE SÜRE

2.1. Fuar web sitesi www.becomeafranchise.com’dur. Ancak ENDLESS FAİRS fuar web sitesini, tarihini, fuar alanları için hazırlanmış bulunan genel yerleşim plan ve projelerini değiştirme hakkını saklı tutar.

2.2. İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve STANT SAHİBİ’ nin, fuarın sona erme tarihine kadar tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde fuar hizmetinin bittiği tarihte sona erer.

2.3.STANT SAHİBİ, fuar hizmetinin bitişi ile birlikte bu sözleşmedeki yükümlülükleri nedeniyle

ENDLESS FAİRS’a ibra ettiğini kabul eder.

  1. HİZMETİN TANIMI

3.1. ENDLESS FAİRS, STANT SAHİBİ’ne stant veya sponsorluk bedeli karşılığında aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:

– Online fuar alanında yer tahsisi

– Ziyaretçi davetiyesi

– Resmi fuar kataloğunda yer tahsisi

– Fuar öncesinde ve esnasında oryantasyon hizmeti

– Kurum bilgilerinin gizliliği ve siber güvenliği

– Sponsorluk seçeneği seçilmiş ise seçilen bedel karşılığında ki liste de belirtilen hizmetler

– Fuar esnasında görevli danışmanlar.

STANT SAHİBİ, kaç adet Stant Görevlisi kartına ihtiyacı olacağını önceden ENDLESS FAİRS’ a bildirmekle yükümlüdür.

 

4.GENEL VE TEKNİK ESASLAR

4.1.STANT SAHİBİ sunulan takvim ve çalışma esaslarına uygun hareket etmekle, ENDLESS FAİRS ise belirtilen tarihlerde teknik alt yapı ve desteği sağlayarak fuarı gerçekleştirmek ile yükümlüdür. Aksi takdirde her türlü sorumluluğu ve müeyyideyi kabul eder.

4.2. STANT SAHİBİ, kendisine tahsis edilen alanda ürün sergileyebilir.

4.3. STANT SAHİBİ, kendisine tahsis edilen alanda sergileme hak ve yetkisine sahip olduğu ürünler dışında hiçbir ürün sergileyemez, kendisine tahsis edilen alanı başkasına kiralayamaz, 3. kişiye devredemez ve kişinin kullanımına bırakamaz. STANT SAHİBİ, kendisine tahsis edilen alanı 3. kişi ile paylaşamaz. Aksi durum ENDLESS FAİRS için haklı nedenle fesih nedenidir.

4.4. STANT SAHİBİ’ne genel tanıtım hizmetleri kapsamında fuarın ve etkinliklerin medyada duyurulması, yurtiçi ve yurtdışında ilgili kişi ve merkezlerin doğrudan bilgilendirilmesi ve davet edilmesi konularında hizmet sunulur.

4.5. STANT SAHİBİ, fuar merkezi sınırları içinde düzenleyeceği her türlü görsel ve işitsel tanıtım faaliyetini, fuar açılışından en geç 30 (otuz) gün önce ENDLESS FAİRS’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. STANT SAHİBİ bu uygulamada diğer stant sahiplerinin ve faaliyetlerini engelleyecek uygulamalardan kaçınmalıdır. Fuar projesi kapsamı dışında kalan, güvenlik ve uygulama yöntemi ile ENDLESS FAİRS ve diğer STANT SAHİBİ katılımcılar için sorun yaratabilecek etkinlikleri ENDLESS FAİRS reddetme hakkına sahiptir.

  1. MALİ VE HUKUKİ ESASLAR

5.1. . Ödemeler nakit olarak faturanın kesildiği döviz cinsi ile yapılacaktır. Ödemenin banka yoluyla yapıldığı hallerde tüm banka masrafları STANT SAHİBİ’ne aittir.

5.2. . İşbu sözleşme kapsamında ödenecek tutar olan fuar katılım bedelinin %50’si sözleşmenin imza tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ENDLESS FAİRS’ın banka hesabına yatırılacak olup, kalan %50’si fuar başlangıç tarihinden 30 ( otuz ) gün önceye kadar tamamlamalıdır.

5.3. . Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra STANT SAHİBİ’nin sözleşmeyi tek taraflı feshi halinde, STANT SAHİBİ, tüm maddi yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. STANT SAHİBİ yapmış olduğu ödemeleri geri talep edemeyeceği gibi bakiye borcunu da ödeme planına uygun olarak ödemekle yükümlüdür.

5.4. . Fuarın herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi durumunda, ENDLESS FAİRS, STANT SAHİBİ’ne fuara katılım için ödediği tutarı temerrüt faizi ile iade edecek olup ENDLESS FAİRS’ın sorumluluğu bu bedel ile sınırlıdır.

5.5. . İşbu sözleşme STANT SAHİBİ’nin fuar nedeniyle herhangi bir kazanç sağlaması hususunda taahhüt içermez.

 

Taraflar bu Sözleşmeyi usulünce yetkilendirdikleri temsilcileri vasıtasıyla tek asıl olarak imzalamışlardır.

Sonsuz Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ.                                                                     Stant Sahibi

Gıda
Giyim
Hizmet
Pazarlama
Tedarikçi
Ürün